Những thứ linh tinh…ko chủ đề được bản cốc chủ vô tình viết ra….

 

Năm năm hẹn ước-Tiếp tục hay bắt đầu mới….

Advertisements