002

Lịch Tung boom:

Xuyên Việt Chi Tu Tiên: 2 ngày 1 chương, vào các ngày CHẴN trong tháng

PS: Có thể bạo phát nếu tinh thân vui vẻ.
Advertisements